Lär dig dansa Bugg i Lit samarbete med Vuxenskolan

   
 

Inga förkunskaper behövs, bara viljan att lära sig dansa och ha roligt !

   
 

Lär dig dansa bugg efter härlig musik med Stig Holm som är en erfaren och kunnig dansledare. Stämningen är hög och humöret på topp.

   
 

Välkommen med din intresseanmälan till SV Studieförbundet Vuxenskolan

Telnr. 0642-10420, 10425, 10426

 
       
   Grundkurs - Lär dig grunderna i modern bugg.    
 

Vi går igenom den nya moderna buggen som gör det ännu roligare att dansa.

På kursen börjar man med att lyssna och hitta takten till musiken och inte minst att röra sig till musiken. Under kursens gång går vi igenom grundsteg, den mjuka förningen, handfattningar, vändningar, platsbyte, fria / hållna snurrar och figurer mm.

Det går bra att anmäla sig ensam utan partner. Vi byter partner under kvällen för att få bättre inlärning men är ej ett tvång. Redan första kvällen börjar vi dansa.

Och man har skoj under kursen !

 

       
 Fortsättningskurs
 

Första delen av fortsättningskursen går vi vidare med att förbättra grunderna och turerna allt eftersom gruppens kunskaper. Därefter bygger vi vidare med fler figurer för att få mer variation i dansen  Vi lägger även in efter era personliga önskemål och kunskaper olika handfattningar, armrörelser och stegvariationer, vi börjar då använda kroppen så det inte bara är fötterna som dansar. Varierar med lite snabbare musik. Efter fortsättningskursen kan man börja bli populär på dansgolvet.

 

Grunderna är viktigaste av allt 

för att bli en bra dansare.

OBS !

Vi har små grupper och

mycket personlig träning.

       
 

 Bugg

   
 

Bugg är en dansform som uppkom i Sverige och dansas till musik i fyrafjärdedelstakt. Bugg är en improviserad och okoreograferad dans där showfigurer inte är tillåtna utan endast förda buggturer. I grundtekniken förekommer inga skillnader mellan "utebugg" och tävlingsbugg. Däremot är tävlingsbuggen något mer showig till sin karaktär. Båda använder sig av mer fotarbete och paret försöker på alla sätt höja sin utstrålning, där parets samdanshet och flyt är det väsentliga. Alla turer måste dock vara förda! Det är alltid killen som för och det ska visas så tydligt att damen inte missförstår honom. Musiken kan variera, förut var det vanligt med dansbandsmusik men idag dansar man till allt från tidig rock till modern countryrock och populärmusik. I bugg finns det fem tävlingsklasser; A, B, C, D och E. Endast de yngre tävlar i E. Högsta klassen är A som också har det högsta tempot i musiken. Man dansar bugg vanligtvis i snabbt tempo från 120-180 BPM.

 

 

Här kan du träna takten 

i olika BPM  

Upp

© Dansa Bugg & Foxtrot 2015                                                                                                               Startsida